Dürüst Başkan Dürüst Yönetim

Güzide basınımızın değerli temsilcileri, Değerli Afyonkarahisarlı Hemşerilerimiz kıymetli arkadaşlar hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

01:41:10 | 2019-02-27

Bugün burada Milli Görüş belediyeciliğinin ilkelerini , hedeflerini ve projelerimizden bazılarını açıklayacağız.

 

 

 

MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN

ADİL VE İLKELİ BELEDİYECİLİK

ANLAYIŞI

 

 • İşi ehline vereceğiz.

 

 • Bize emanet edilen paraya ve belediye mülküne, yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacağız.

 

 • İnsana ve tüm canlılara saygılı , bunların değerini bilen bir anlayışımız olacak.

 

 • Daima halkla beraber, istişareyi ilke edinen  belediye yönetimimiz olacak.

 

 • Hizmette yenilik ve ilkler sağlayıp.Teknolojiyi kullanacağız.

 

 • Tarih ve kültür değerlerimize duyarlı, saygılı yönetimimiz olacak.

 

 • Şeffaf, güler yüzlü ve dürüst yönetimi sağlayacağız.

 

 • Adil, tarafsız ve rüşvetsiz hizmet yapacağız.

 

 • Hedef, çağdaş kentlerin bizi izleyeceği hizmet çeşitliliği olan, kaliteli bir şehir.

 

 • RÜŞVET ALANDA VERENDE  MEL’UN DUR” DÜSTURUNU KENDİMİZE ŞİAR EDİNECEĞİZ .

 

 • BİRLİKTE TEMİZ YÖNETİM , RANT MERKEZLİ DEĞİL, HAK MERKEZLİ DÖNÜŞÜM

 

 • Hizmette partizanlık yapmayacağız.

 

 • Kapımızı herkese açık tutacağız.

 

 • Her konuda adaleti gözeteceğiz.

 

 • İsraf etmeyeceğiz

 

 • Yemeyeceğiz ve yedirmeyeceğiz.

 

 • Belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin mal varlıkları ve gerçekleşen değişiklikler periyodik olarak yayınlanacak.

 

 • Hizmetlerde her işi kaliteli, hızlı, doğru ve estetik biçimde yapacağız.

 

 • Belediye meclis toplantıları halkımızın takip edebilmesi için televizyon  ve internetten canlı olarak yayınlanacak, ayrıca video arşivleri web sitemizde bulunacak.

 

 • Çalışmalarımızda önce ahlak ve maneviyat prensibini esas alacağız.

 

 • Herkesin derdi ile dertlenerek halkımızla bütünleşeceğiz.

 

 • Yerel yönetimler projeleri altyapı çalışmalarını tam bir koordinasyon içerisinde yaparak yap boz anlayışını ortadan kaldıracağız.

 

 • Şehrimizin güzelliklerini, değerlerini koruyup,değerini ve yaşanabilirlik seviyesini artıracağız.

 

 • Mesai mefhumu gütmeden gece-gündüz çalışarak devlet-millet kaynaşmasını öne alacağız. İbadet anlayışı ve sorumluluğu içinde görev  duyarlılığımız olacak.

 

 • İmar uygulamalarında hiçbir kimseye haksız rant sağlamayacağız.Halkımızın takip edebilmesi için imar planları ve imar değişiklikleri, ihaleler ve yatırımları , televizyon  internet  , radyo ve gazetelerden yayınlanacak.

 

 • Her hizmette halkın kültür değerlerini göz önüne alarak yerel kültürel değerleri koruyup,  zenginleştireceğiz.

 

 • İlgiye ve desteğe muhtaç, engelliler, yaşlılar, muhtaçları koruyup, onların hayatlarını en iyi biçimde sürdürmeleri için projeler üreteceğiz.

 

 • Yerelde işsizliği önlemek ve istihdamı artırmak üzere şehrimizin atıl durumdaki imkan ve kaynaklarını harekete geçireceğiz.

 

 

 

 

DÜRÜST BAŞKAN DÜRÜST YÖNETİM

 

MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ

YEREL YÖNETİMLERDEKİ

HEDEFLERİMİZ

 

 1. Yönetim ve Hizmet alanını Mahalleye indirgeyerek ‘’Yerinden   Yönetim ‘’ anlayışını hakim kılacağız.

 

 1. Hizmet Kalitesini, tüm mahallelerde aynı oranda ve adil bir şekilde yapabilmek  için ‘’ Yerinden Tespit ‘’ uygulamasını başlatacağız.

 

 1. Belediye hizmetlerinin mahallelere nüfus yoğunluğuna göre eşit şekilde verilmesini sağlamak üzere “Yerinden Planlama” ilkesini uygulayacağız.

 

 1. Yolsuzluğun önüne geçilmesi, yoksulluğun engellenmesi, yoksullukla ilgili sosyal destek sağlamakla yetinmeyip kaynak aktarılmasını  ve kentin kendi kaynaklarıyla yerel kalkınmasını gerçekleştireceğiz.

 

 1. Güçlü ve etkin denetimle yerel yönetimi kontrol altında tutarak halkla birlikte siyaset ve çözüm üreterek bu çözümlerin birlikte uygulanması için ‘’Yerel Yönetim” anlayışında farklılık oluşturacağız.

 

 1. Sosyal doku rehabilitasyonu ile kente aidiyeti güçlendireceğiz.

 

 1. Kentsel bilginin serbest dolaşımını sağlamak, kentin kopuk parçalarını birleştirmek için “Kent Entegrasyonu”nu gerçekleştirmek.

 

 1. Tartışma, müzakere, mutabakat ve uzlaşmaya dayalı; karar süreçlerine tam katılımlı, Afyonkarahisarımızda yaşayanlara ekonomik, siyasi ve toplumsal refah sunmasını amaçlayan ‘’Refah Kenti’’  modelini egemen kılmak.

 

 1. Şehrin sorunlarını genel bütçeye yük getirerek değil,kaynak bularakçözmek.

 

 1. Çatışma yerine diyalogu esas alan ‘’Barış ve Huzur Siyaseti”ni  hakim kılmak.

 

 1. Afyonkarahisaarımızda yaşayan Afyonlu Hemşehrilerimiz ile Afyonumuzun yeni sakinleri arasındaki uyumu sağlayacak‘’Uyumlu Kent Yönetimi‘’ oluşturmak.

 

 1. Afyonumuzun potansiyelini, doğru okuyan insanlarla birlikte halkımıza hizmet etmek.

 

 1. Afyonumuza entelektüel sermaye, yatırım ve nitelikli işgücü akışına imkan sağlamak için;Şehrimizi eğitim, meslek, üretim ve başka  alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde “Referans Şehir” haline getirmek.

 

 1. Hobi Bahçeciliğinin canlandırılması ve bu amaçla arsa üretilmesini  sağlamak.

 

 1. Yeraltı ve yerüstü sularının yönetimi için gerekli finans ve eğitim imkanlarını planlamak.

 

 1. Kent ormanlarının arttırılmasını ve yaşamın içine katılmasını sağlamak.

 

 1. Yeşil gezi yollarını ve spor alanlarını her mahallede yaygınlaştırmak.

 

 1. Afyonumuzda, halkımızla düzenli olarak “Sosyal Nabız Ölçümü”nü yapmak.Yani anket yapmak.

 

 1. Kentin sanayisinin yeniden yapılandırılması ve katma değeri yüksek üretime yönlendirilmesi maksadıyla‘’Endüstriyel Kent”  anlayışını hakim kılmak.Sanayiye destek çıkmak.

 

 

 1. Dünya turizm literatüründe kendisine  yer bulacak bir konsepte sahip “Eski Afyon Şehir Bölgesi” oluşturmak.

 

 1. Halkın kültür değerlerini yaşatacak ve koruyacak bir yerel yönetim anlayışını benimsetecek ‘’Yerel Kültürlere Saygı”yı hakim kılmak.

 

 1. Termal enerji kaynaklarına sahip bölgelerimizde, termal ve doğal tedavi/rehabilitasyon hizmetleri sunacak, bölgenin kalkınmasını  ve istihdamını sağlayacak “Termal Tedavi Merkezi” tesislerinin çoğalmasını sağlamak.

 

 1. Halkı yönetmek için değil, HALKA HİZMETİ İBADET SAYAN bir anlayışı hakim kılmak.

 

 1. Bütün çalışmalarda manevi sorumluluk hisseden,ŞEHRİN KENDİLERİNE EMANET EDİLDİĞİ şuurundaolan, her dara düşenin müracaat edeceği, doğumdan ölüme kadar  vatandaşın her derdine duyarlılık gösterip halli için yakinen ilgilenen Şehr-i emin bir yerel yönetim anlayışını yerleştirmek.

 

 1. Afyonumuzun sadece fiziksel (mimari-inşaat) sorunlarını çözmek değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışmayı ve toplumsal kaynaşmayı sağlamak.

 

 1. Afyonumuzun resmi ve gayri resmi/sivil tüm maddi–manevipotansiyelini harekete geçirmek, toplumun atıl potansiyelini gönüllülük esasıyla harekete geçirerek büyük bir sinerji üretmek için yerinden üretim anlayışını geliştirip yerleştirmek.

 

 1. Toplumda azımsanmayacak sayıda bulunan engellilerin karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmayı ve toplumla bütünleşmesini amaçlayan“Engelsiz Kentler“meydana getirmek.

 

 1. Engellilerimiz başta olmak üzere, emekli ve yaşlılarımıza eşit muamele yaparak onlara itibar kazandırıp, yaşamlarını bağımsız idame ettirme, toplumun bir parçası olma, toplum içerisinde üretken ve katılımcı birer birey olmalarını, tüketici olmaktan çıkıp üretici olmalarını, kendilerine güvenlerinin artmasını sağlayacak  projeler geliştirmek

 

 

 

 

 

YAŞANABİLİR

AFYONKARAHİSAR PROJELERİMİZ

 

 

BAŞKANLA RANDEVUSUZ

GÖRÜŞME PROJEMİZ

 

         Afyonkarahisarlılar Belediye Başkanı’na ulaşmakta zorluk yaşamayacaklar. Vatandaşlarımız Belediye Binası’nda Belediye Başkanımızla randevusuz görüşebilecek, sorunlarını, önerilerini bizzat aktarabilecekler.

 

         Başkanlık Makamına gidemeyen  vatandaşlarımıza oluşturacağımız mobil belediye biriminden telekonferans yada video konferans yoluyla Belediye Başkanımız ile  uzaktan da yüz yüze görüşebilecekler. Halka hizmet Hakk’a hizmet anlayışıyla bu çalışma yapılacaktır.

 

 

 

BİRLİKTE TEMİZ YÖNETİM PROJELERİ

 

MOBİL BELEDİYE , AYAĞINIZA GELECEK

 

Vatandaşımız, Belediyedeki işlemler için Belediye binasına gitmek zorunda kalmayacak. Vatandaşın belediye ile ilgili işlerini takip edebileceği birimler oluşturacağız.

 

Belediyemizi, Mobil Belediye Aracı ile vatandaşımızın ayağına kadar götüreceğiz. Mobil Belediye Aracımız ile Belediyemiz ve vatandaşımız arasında bir köprü kurulacak.

 

 

 

SE-DE PROJESİ (SEÇTİĞİNİ DENETLE)   ŞEFFAF YÖNETİM

 

SE-DE Projemiz ile Afyonkarahisarlı Hemşerilerimiz, Siyasi Partiler, Sivil Toplum Kuruluşları Belediyeyi denetleme yetkisine sahip olacaklar. Şeffaf ve dürüst belediyeciliği getireceğiz. İhaleler şeffaf olacak.İster internetten ister bizzat gelerek belediyemizden denetleme yapabilecekler. Böylece belediyenin mevcut durumunun belirlenmesi için Sayıştay raporları beklenmeyecek. Proje aynı zamanda bir otokontrol mekanizması da oluşturacak.

 

 

ÇAĞRI MERKEZİ   7/24 AÇIK HAT

 

Belediyemizin çağrı merkezini aktif, kullanışlı ve vatandaşa hizmet odaklı hale getireceğiz. Belediyemizden bir dileğiniz, temenniniz, şikayetiniz ya da talebiniz mi var? İsterseniz mahallenize gelen mobil  belediyeden, isterseniz çağrı merkezinden, isterseniz internet üzerinden, isterseniz de belediye binasına gelerek yüz yüze talebinizi iletebileceksiniz. Sonrasında ise ekiplerimiz, talebinizi ilgili birimlere ulaştıracak ve çözümü noktasında takibini yaptıktan sonra size sonucu iletecek. Afyonkarahisarlı olmanın ayrıcalığını her fırsatta yaşayacaksınız.

 

BEYAZ MASA

 

Milli Görüş olarak 1989 yılında Türkiye’de ilk başlattığımız beyaz masa uygulamasıyla belediye başkanlarımız, halkın dertleriyle ilgilendi, belediye kapısı herkese açık hale getirildi. Halkın taleplerini öğrenmek için beyaz masa uygulamasına geçildi.

 

Belediyede problemi olan vatandaşların derdinin çok hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılması sağlandı. Bu çalışmamız genişletilerek devam edecek.

 

 

HER KESİN FİKRİ BİZİM İÇİN DEĞERLİ

 

Belediye Başkanımız, Belediye Meclisi’nde üyesi olsun olmasın, Afyonkarahisar için söyleyecek sözü olan bütün partilerin temsilcileri ile Sivil Toplum Kuruluşlarıyla  periyodik olarak bir araya gelerek şehrimizde yapılan /yapılması istenen hizmetler noktasında görüşlerini alacak ve fikir alış-verişinde bulunacak.

 

Afyonkarahisar’da yapılan hizmetleri veya aksaklıkları kentin nabzını ölçerek Sosyal Nabız Ölçümü anketler yapılarak görüş alınmasını sağlayacağız.

 

 

 

 

 

 

 

KARİYER ,İSTİHDAM VE İŞSİZLİK FUARI

 

İşkur İşbirliği İle Her yıl 4 Aylık Periyotlarla düzenleyeceğimiz Fuarlarımızda İşverenle, İş Arayan Vatandaşlarımız Buluşturacağız.

 

Kariyer istihdam açısından çok önemli bir çalışma olacak.

Farklı sektörlerden bir çok  firma davet edilecek. Fuarda iş arayanlarla iş vereni buluşturacağız. İşsiz vatandaşımıza toplu mesaj yoluyla bilgi verilecek. Firmalar özgeçmişleri alacak  birebir görüşmelerini yapılacak inşallah.Bu şekilde iş bulma imkanını artırmış olacağız.

 

TEMATİK PARKLARLA MEYVA DALINDAN

 

Kiraz, kayısı ,vişne , üzüm , elma  vb. meyveleri dalından koparıp yemek istermisiniz ?

 

Afyonkarahisarlılar için oluşturacağımız tematik parklarımızda dalından meyve yeme keyfine varırken çocuklarımız meyvelerinin nasıl yetiştiğini çok daha iyi gözlemleyecekler.

 

 

         Şu ana kadar açıklamış olduğumuz  bu 7 adet proje ile şehrimizin, vatandaşlarımızın, şehrimizde yaşayan tüm kesimlerin hayatını kolaylaştıracak, kalbine dokunacak, milli görüş belediyeciliğinin farkına varacağı, milli görüşün tek temsilcisi saadet partisinde mevcut bulunan 94 ruhunun prensiplerinin devam edeceği imkanlar ve hizmetleri sunmuş olacağız.

 

PROJELERİMİZİ HALKMIZLA PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

 
ETİKET :  

Tümü
UA-134287545-1